Kondenzační kotel

Princip kondenzačního kotle

Kondenzační kotel využívá tzv.režim kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. Využije tak i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odešlo komínem ven. Pokud snížíme teplotu spalin v kotli pod rosný bod, uvolní se ve výměníku kotle skupenské teplo kondenzace vodní páry. Zjednodušeně řečeno, ochlazená vytápěcí voda, která se vrací z vytápěcího systému, se při vstupu do kotle předehřívá od teploty spalin, čimž je zákonitě ochlazuje. Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C pracuje kotel v kondenzačním režimu. Následně od spalin předehřátá topná voda se v kotli dohřeje na požadovanou teplotu.

Hodnoty účinnosti kondenzačního kotle

V literatuře se můžeme setkat s dvěma různými hodnotami účinnosti kondenzačních kotlů. Ta první říká o účinnosti pod hranicí 100 %, a to až 98 %, ta druhá zase mluví o účinnosti nad 100 %, a to až neuvěřitelných 109 %. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma účinnostmi? Účinnost 98 % můžeme považovat za fyzikálně správnou a je počítána z tzv. spalného tepla. Pokud se však při výpočtu použije hodnota výhřevnosti paliva, tak je možné uvádět účinnost až 109 %. Pro srovnání uvádíme maximálně objektivní účinnosti 3 typů kotlů. Kondenzační kotel pracuje s maximální účinností až 98 %, s o něco nižší účinností pracují kotle nízkoteplotní, a to do 89 % a na posledním místě jsou klasické kotle, jejichž účinnost se pohybuje do 84 %.

Kontakt